Solceller och solfångare

SOLCELLSPAKET

Paket 3 kw, takyta min 21 kvm
-ca 2 700kwh/år
-12st 250W paneler
-Med standardinstallation komplett t.o.m växelriktaren
- Inkoppling av växelriktare med trefasig inmatning
-Underkonstruktion aluminium för takpannor alt. plåttak

Pris för anläggningen med standardmontage 63 000kr inkl. moms.
Med schablonmässigt ROT-avdrag på 30%:
Pris från 53 550kr inkl. moms.

Paket 5kw, takyta min 35 kvm
-ca 4 700kwh/år
-20 st 250W paneler
-Med standardinstallation komplett t.o.m växelriktaren
-Inkoppling av växelriktare med trefasig inmatning
-Underkonstruktion aluminium för takpannor alt. Plåttak

Pris för anläggningen med standardmontage 85 000kr inkl. moms.
Med schablonmässigt ROT-avdrag på 30%:
Pris från 72 250kr inkl. moms.

Paket 7kw, takyta min 49kvm
-ca 6 500kwh/år
-28 st 250W paneler
-Med standardinstallation komplett t.o.m växelriktaren
-Inkoppling av växelriktare med trefasig inmatning
-Underkonstruktion aluminium för takpannor alt. Plåttak

Pris för anläggningen med standardmontage 115 000kr inkl. moms.
Med schablonmässigt ROT-avdrag på 30%:
Pris från 97 750kr inkl. moms.

Paket 10kw, takyta min 70kvm
-ca 9 500kwh/år
-40 st 250W paneler
-Med standardinstallation komplett t.o.m växelriktaren
-Inkoppling av växelriktare med trefasig inmatning
-Underkonstruktion aluminium för takpannor alt. Plåttak

Pris för anläggningen med standardmontage 155 500kr inkl. moms.
Med schablonmässigt ROT-avdrag på 30%:
Pris från 132 175kr inkl. moms.

Paket 20kw, takyta min 140kvm
-ca 19 000kwh/år
-80 st 250W paneler
-Med standardinstallation komplett t.o.m växelriktaren
-Inkoppling av växelriktare med trefasig inmatning
-Underkonstruktion aluminium för takpannor alt. Plåttak

Pris för anläggningen med standardmontage 295 500kr inkl. moms.
Med schablonmässigt ROT-avdrag på 30%:
Pris från 251 175kr inkl. moms.

Paket 30kw, takyta min 210kvm
-ca 28 500kwh/år
-120 st 250W paneler
-Med standardinstallation komplett t.o.m växelriktaren
-Växelriktare med trefasig inmatning
-Underkonstruktion aluminium för takpannor alt. Plåttak

Pris för anläggningen med standardmontage 407 000kr inkl. moms.
Inkoppling av växelriktare till elnätet tillkommer.
Pris från: 15 000kr inkl. moms

Paket 50kw, takyta min 350kvm
-ca 47 500kwh/år
-200 st 250W paneler
-Med standardinstallation komplett t.o.m växelriktaren
-Växelriktare med trefasig inmatning
-Underkonstruktion aluminium för takpannor alt. Plåttak

Pris för anläggningen med standardmontage 690 000kr inkl. moms.
Inkoppling av växelriktare till elnätet tillkommer.
Pris från: 22 000kr inkl. moms

Elgenereringen varierar beroende på anläggningens förutsättningar såsom takets riktning, lutning och eventuell skuggning samt var anläggningen ligger i landet.

Kostnad för resa, frakt utförda i Borensberg med en radie på 4 mil ingår. För montage i övriga Sverige, ring för offert.

Definition på standardmontage:
Montaget avser 1 eller 1,5 planshus med takbeklädnad av tegel eller betongpannor alternativt plåttak med undertak av råspont eller liknande lösning ( ej betongvalv). Sammanhängande takyta med montage på en rad, utan hindrande föremål.

STURES RÖR AB
Sundlingsvägen 8
590 31 Borensberg
www.sturesror.se

Nils-Johan Nilsson

Tfn 0708 44 03 59